Diabetische voetbehandeling

Mensen met diabetes kunnen complicaties hebben aan hun voeten als gevolg van hun ziekte. Met mijn specialisatie diabetische voet, mag ik patiënten met Diabetisch behandelen.

Vanaf 2020 heb ik in mijn thuis praktijk geen contracten meer met de podotherapeuten voor de medisch noodzakelijke voetzorg bij DM. Waardoor ik in mijn praktijk thuis geen behandelingen meer kan doen voor de diabetische patiënten met Sims 2 en hoger die onder de vergoedingen binnen de ketenzorg vallen.

Op de locaties van Buchrnhornen in Eindhoven en MMC Veldhoven waar ik ook 2 dagen werk, kan ik deze behandelingen wel doen. De afspraken lopen dan wel via Buchrnhornen.

Patiënten vallende onder Sims 0 en Sims 1 zorgprofiel 1 kunnen nog wel bij mij terecht in de thuis praktijk.

“Marinet geeft heel goed advies, het is echt een specialist!”