Interessante en nuttige links.

Internet bevat heel veel interessante en nuttige informtie, ook over voeten en voetverzorging! Hieronder vindt u een overzicht van een aantal handige en interessante links. Even klikken op de link is genoeg!

Kwaliteitsregister Pedicures

Er is een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Pedicure.nl

Pedicure.nl is een verzameling van bijna alle pedicures in Nederland, makkeijk gesorteerd op provincie. Je kunt ook op een eenvoudige manier een pedicure in je buurt vinden, door op postcode te zoeken.

Pedicure startkabel.

Nog een pagina met veel links naar pedicures en voetensites.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening of AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland.

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland